Przejdź do głównej zawartości

Dlaczego uczymy się razem?

Pierwszy etap kształcenia odbywa się w zintegrowanej grupie edukacyjnej  obejmującej klasy 1-3. Grupa ta, prowadzona przez wychowawcę oraz nauczyciela wspomagającego, liczy nie więcej niż 18 uczniów. Większość uczniów w tym wieku znajduje się pod względem rozwoju poznawczego na poziomie operacji konkretnych (wg Jeana Piageta). W związku z tym nauka odbywa się głównie poprzez działanie, wykonywanie zadań praktycznych, inscenizacje teatralne oraz wycieczki edukacyjne.

Tworzymy wokół siebie środowisko, w którym dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, ale rozwijają istotne kompetencje takie jak inteligencję społeczną, emocjonalną, poczucie sprawstwa, umiejętność rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, budowanie adekwatnej samooceny.

Jak się uczymy?

W naszej szkole proces nauczania odbywa się według autorskich rozwiązań dydaktycznych, uzupełnionych elementami pedagogiki Friedrich Fröbela oraz Marii Montessori. Treści nauczania na tym etapie są realizowane w układzie spiralnym. Polega on na trzykrotnym realizowaniu danego zagadnienia w poszczególnych klasach, połączonym ze wzrastającymi wymaganiami. Jednym z efektów wychowawczych osiąganych dzięki takiemu podejściu jest bardzo dobra integracja grupy, w której uczniowie spontanicznie pomagają sobie w realizacji postawionych zadań.

Jakie mamy warunki?

Mamy przyjazne otoczenie, które inspiruje dziecko do odkrywania świata oraz reguł jakie nimi rządzą. Autorski sposób organizowania zajęć, odpowiada na potrzeby dzieci w każdej sferze rozwojowej,  jednocześnie przygotowując je do życia we współczesnym świecie.  Zarówno program edukacyjny jak i wychowawczy wzbogacany jest wyjazdami, wyjściami do muzeów, ośrodków kultury i nauki oraz wycieczkami przyrodniczymi. W naszym otoczeniu dbamy o to, aby dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie i poznawały reguły życia społecznego.

Zajęcia grupy edukacyjnej 1-3 odbywają się w osobnym budynku na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Domu Jana Pawła II. Dzieci uczą się w dużej sali podzielonej na różne strefy aktywności (m.in. lekcje przy stolikach, zajęcia na dywanie, stół na drugie śniadanie, kącik muzyczny).

Jak poznajemy świat?

Bez dzwonków, bez schematów, bez granic dla nauki, z uśmiechem, energią i pomysłami. Tak wyobrażamy sobie edukację i tak też uczymy ☺