Przejdź do głównej zawartości

Klasa 1-3

Pierwszy etap kształcenia odbywa się w zintegrowanej grupie edukacyjnej obejmującej klasy 1-3. Grupa ta, prowadzona przez wychowawcę oraz nauczyciela wspomagającego, liczy nie więcej niż 18 uczniów. Większość uczniów w tym wieku znajduje się pod względem rozwoju poznawczego na poziomie operacji konkretnych (wg Jeana Piageta). W związku z tym nauka odbywa się głównie poprzez działanie, wykonywanie zadań praktycznych, inscenizacje teatralne oraz wycieczki edukacyjne… CZYTAJ DALEJ

Klasy 4-5

Drugi etap kształcenia obejmuje klasy 4-5. Jest to pod względem rozwojowym etap przejściowy, podczas którego większość dzieci w swym rozwoju poznawczym (wg Jeana Piageta) przechodzi od poziomu operacji konkretnych do poziomu operacji formalnych. W związku z tym, zgodnie z potrzebami uczniów, w kształceniu wykorzystujemy zarówno warsztaty oraz zajęcia terenowe, jak i elementy samodzielnej pracy według uproszczonego Systemu Nauczania Symultanicznego, realizowanego w pełnym zakresie przez starszych uczniów naszych szkół…. CZYTAJ DALEJ

Klasy 6-8

Od klasy 6.  proces kształcenia realizowany jest już konsekwentnie w autorskim Systemie Nauczania Symultanicznego, zamiast mniej efektywnego tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego. Nauczanie symultaniczne umożliwia realną indywidualizację pracy z uczniem. To nasz wewnętrzny poziom „gimnazjalny”. System ten funkcjonuje w klasach 6-8 szkoły podstawowej oraz w liceum. Pod względem poziomu rozwoju poznawczego uczniowie w tym wieku znajdują się na poziomie operacji formalnych (wg Jeana Piageta). W związku z tym wspomniany system kładzie nacisk na rozwój najważniejszych umiejętności umysłowych cechujących myślenie abstrakcyjne, takich jak: analiza, synteza, porównywanie, wnioskowanie, uogólnianie, abstrahowanie… CZYTAJ DALEJ