Przejdź do głównej zawartości

Jak się uczymy?

Drugi etap kształcenia obejmuje klasy 4-5. Jest to pod względem rozwojowym etap przejściowy, podczas którego większość dzieci w swym rozwoju poznawczym (wg Jeana Piageta) przechodzi od poziomu operacji konkretnych do poziomu operacji formalnych.

Opisywana grupa liczy maksymalnie kilkunastu uczniów. Przyjęta metodyka jest podobna do metody harcerskiej prof. Aleksandra Kamińskiego, zastosowanej do wychowania i nauczania w szkole. Nad realizacją celów dydaktycznych oraz wychowawczych czuwają nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy, który obecny jest w trakcie zajęć terenowych oraz większości zajęć w szkole.

Realizacja podstawy programowej poszczególnych przedmiotów skupia się wokół tygodniowych, interdyscyplinarnych tematów. Na początku tygodnia następuje wprowadzenie teoretyczne w realizowany temat. Zazwyczaj w środę lub czwartek odbywają się zajęcia terenowe połączone z wykonywaniem konkretnych zadań. W piątek podsumowujemy realizowany temat, sprawdzając jednocześnie zdobytą wiedzę i umiejętności.

Istota naszego pomysłu

     Kapitalną właściwością dzieci w klasie 4-5 jest ich wyjątkowo silna potrzeba zaspokajania ciekawości i głodu wiedzy.

Idealnie wpisują się w to nasze – zaczerpnięte z metody harcerskiej – propozycje gier intelektualnych, zagadek i zabaw dydaktycznych. Realizujemy je zarówno w szkole jak i w terenie. Nasza sala sukcesywnie – wraz z naszymi wyprawami –  zapełnia się oryginalnymi materiałami dydaktycznymi, inspirowanymi metodą Marii Montessori.

Korzystając z nich w sali szkolnej i w terenie, ćwiczymy zdolność myślenia, kombinowania, szukania rozwiązań i samodzielnego wyciągania wniosków, doskonalimy spostrzeganie faktów, zjawisk i problemów.

Zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych w klasach 4-5 nie zastępuje procesu nauczania, ale uzupełnia go i urozmaica, pomagając w utrwaleniu materiału. 

Dbamy przy tym wszystkim o to, żeby było jak najwięcej swobody i uciechy, bo jak wiadomo młodzieńcze mózgi najlepiej uczą się w takich warunkach😊

Zajęcia dodatkowe

Wśród zajęć oferowanych w ramach czesnego znajduje się nauka pływania na basenie MOSIR Łabędzia, warsztaty plastyczne oraz nauka języka hiszpańskiego.