Przejdź do głównej zawartości

Collegium Gostynianum oferuje naukę na poziomach edukacji szkolnej:

  • w Liceum Ogólnokształcącym,
  • w Szkole Podstawowej – we wszystkich klasach od klasy 1. do 8.

Szczególną ofertę Collegium stanowi nauczanie domowe (edukacja domowa) wspierana przez Szkołę poprzez dodatkowy dostęp do internetowej platformy edukacyjnej moodle i konsultacji zdalnych z nauczycielami Collegium. Dodatkowe wsparcie, które oferujemy okazuje się często bardzo potrzebne, szczególnie na etapie Liceum Ogólnokształcącego.

Dzięki systemowi nauczania symultanicznego (SNS) autorstwa Michała Bobrzyńskiego, w klasach licealnych oraz już od klasy 6. szk. podstawowej, umożliwiamy uczniom skorzystanie z unikalnych rozwiązań, niemożliwych do uzyskania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym.

Szczególnym walorem tej oferty jest zasada opracowywania dla każdego z uczniów zupełnie indywidualnego  profilu jego kształcenia: dotyczy to zarówno zakresu realizowanego materiału jak i tempa jego realizacji, zgodnych z aspiracjami i możliwościami ucznia. Wszyscy oczywiście muszą zrealizować treści określone przez Ministerstwo Edukacji w podstawie programowej.

Konsekwentnie indywidualny tok kształcenia, uzupełniony jedynie zajęciami w kilkuosobowych fakultatywnych seminariach i repetytoriach, a szczególnie brak w Szkole struktury tzw. „klas”, sprawiają, że uczniom nie grozi konieczność sprostania czynnikom niezależnym od nich samych, które najczęściej obniżają efektywność oddziaływania w szkołach tradycyjnych.

System indywidualnego nauczania symultanicznego, nieosadzający ucznia w sztywnych ramach „klasy” szkolnej, umożliwia spełnienie oczekiwań uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

  • zarówno tych bardzo zdolnych, poszukujących szkoły, która pozwoli im rozwinąć i wykorzystać posiadane talenty;
  • jak i tych wymagających zwiększonej pomocy dydaktycznej, a nawet korekty zaistniałych niedociągnięć.

Ofertę Collegium wzbogacają przedmioty mało popularne lub wręcz nieujęte w programach szkół publicznych – są to: propedeutyka filozofii i język łaciński, a dla chętnych rozszerzony maturalny program filozofii.  Przyszli humaniści kontynuują w liceum naukę języka łacińskiego (jeśli ukończyli gimnazjum poza Collegium, naukę łaciny rozpoczynają od podstaw).

Czesne

W Collegium obowiązują następujące opłaty:

  • Koszt miesięcznego czesnego to: 900 zł/m-c (płatne przez cały rok),
  • Jednorazowe wpisowe to 1000 zł (kwotę tę można rozłożyć na raty).

Zobacz szczegóły rekrutacji