Przejdź do głównej zawartości

Sekcja pedagogiczno-harcerska

to oferta „klas” konsekwentnie wykorzystujących w realizacji programu szkolnego rozwiązania metodyki harcerskiej, takie np. jak metoda sprawności przy realizacji kolejnych działów zaliczeniowych, uzyskanie promocji odpowiadające metodzie realizacji programu stopni, praca zespołowa uczniów inspirowana harcerskim system zastępowym, liczne zajęcia w czasie wyjazdów dydaktycznych (tzw. „zielone szkoły”) itp. To połączenie nauki szkolnej z przygoda harcerską.

Do sekcji przyjmujemy kandydatów od klasy 6. szk. podstawowej do kl. II (wyjątkowo do III) licealnej. na podstawie pozytywnie ukończonej próby kwalifikacyjnej.

W liceum rozszerzenia w praktyce dowolne. Sugerujemy: matematyka z dowolnym drugim przedmiotem lub geografia z historią. Drugim przedmiotem rozszerzenia może być oczywiście język obcy. Wszyscy uczniowie sekcji z poziomu liceum realizują zajęcia z programu kursu instruktorskiego: w tym propedeutykę pedagogiki z metodyką harcerską. W założeniu po maturze otrzymują harcerski stopień instruktorski wraz z uprawnieniami wychowawcy imprez wypoczynku (wychowawcy obozów i kolonii).

Do roku 2018 program był realizowany nieformalnie w działającym przy Collegium Harcerskim Korpusie Kadetów. Nazwa ta, już utrwalona w wielu środowiskach, zostanie utrzymana. Program Sekcji zostaje integralną częścią oferty programowej Collegiium.